Saturday, 12 November 2016

Kapit sa Pangarap

Ilang kembot na lang.
Magkakatotoo na ang pangarap ko!

No comments:

Post a Comment