Saturday, 8 October 2016

Irony.

Di ako prepared na darating ka.
Pero pinaghandaan ko yung di mo pagdating.

1 comment: