Monday, 18 April 2016

Oh Ok.

1: Bat ang sweet mo?
2: Pambalanse sa ka-bitter-an mo.

Kaboom!

No comments:

Post a Comment